Harç ve Yargılama Giderleri Borcu Öğrenme İşlemleri

Harçlar, mahkemeler tarafından yapılacak yargılamaya ilişkin matbu yada nispi oranlarda başvuruyu yapan kişiden yahut yargılama sonucunda ceza alan kişiden tahsil edilen yargılama ücretleridir. Yargılama giderleri ise mahkeme tarafından yargılama konusunun araştırılması esnasında yapılan harcamalar olarak tanımlanabilir.

Ceza mahkemeleri gibi yargılama harcamaları peşinen resen yapılan mahkemelerde ise harç ve yargılama giderleri dava sonunda hesaplanır ve ceza alan kişiden veya kişilerden tahsil edilir. Ceza alan olmaması durumunda bu giderler kamu üzerinde bırakılır.

Dava sonunda ilgili taraftan tahsil edilmesi gereken harç ve yargılama giderleri için mahkeme Yasal sürenin sonunda defterdarlığa yargılama giderleri harç tahsil müzekkeresi yazar. Defterdarlık ise bu yazıya istinaden belirtilen kişiye belirtilen miktarın faiziyle birlikte ödenmesi için ödeme bildirisi gönderir.

Kendisine bildirim yapılan kişi belirtilen miktarı maliye hazinesine ödemek zorundadır.  Ödenmeyen bu giderlerin icra yolu ile tahsiline gidilebilmektedir.

Kendilerine ödeme için bildiri gönderilen kişiler harç ve yargılama gideri borcunu kendilerine gelen evraktaki mahkemeden öğrenebilirler, daha detaylı bilgi alabilirler.