Online Borç Sorgulama ve Ödeme

adres bildirmeme cezası

Adres Kayıt Sistemi Yerleşim Yeri Adresi Doğrulama

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından her biri için adres kayıt sisteminde kayıt zorunluluğu bulunmaktadır. Nüfus müdürlüklerinin gerekli birimlerine geçerli ve doğru bir adres bildirmeyen vatandaşlar için cezai yaptırımlar söz konusudur. Adres değişikliklerinde de yine bu değişikliğin ilgili birime belirli yasal süre içerisinde bildirilmesi zorunludur.

Adres kayıt sisteminde kayıtlı bulunup bulunmadığınızı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden anında sorgulayabilirsiniz. Sorgulamayı T.C. kimlik numaranız ile gerçekleştirebilirsiniz.